Khoá Đào Tạo Giáo Viên Online 200H

Kiến Thức Yoga

 • Khoá Bandha - GV Minh Xem ngay
 • Hamstring - Cơ gân khoeo - GV Minh Xem ngay
 • Kỹ năng đứng lớp - GV Trang Phạm Xem ngay
 • Khởi Động - GV Hạnh Dung Xem ngay
 • Chuỗi - Giáo Viên Hằng Thu Xem ngay
 • Thiền - Giáo Viện Lụa Xem ngay
 • Chi Trên - GV Yến Minh An | Yoga Luna Thái Xem ngay
 • Cơ Xương Khớp | Thầy Tuấn Xem ngay
 • Triết Lý Yoga | Giáo Viên Trang Trần Xem ngay
 • Hơi Thở | Giáo Viên Diệu Yến Xem ngay
 • Kỹ năng đứng lớp | GV Hồng Phạm Xem ngay
 • Bài 1 - Khái niệm Yoga - Luna Thái Xem ngay
 • Bài 2 - Triết Lý Yoga - Luna Thái Xem ngay
 • Bài 3 - Pranayama - Hơi Thở Xem ngay
 • Bài 4 - Cột Sống - GV Hồng Phạm Xem ngay
 • Bài 5 - Khởi động Xem ngay
 • Bài 6 - Cơ Xương Khớp - Chào Mặt Trời - GV Hồng Phạm Xem ngay
 • Bài 7 - Quy Tắc Thẳng Hàng - GV Yến Minh An Xem ngay
 • Bài 8 - Bài Massage Hỗ trợ Học viên sau Buổi tập Yoga Xem ngay
 • Bài 9 - Cơ Gân Kheo - GV Hồng Phạm Xem ngay
 • Bài 10 - Khoá Bandha - GV Yến Minh An Xem ngay

Khoá Bandha - GV Minh

Nội dung khoá học đã bị khoá

Nếu bạn đã ghi danh, bạn cần phải đăng nhập

Ghi danh vào khoá học để mở khoá
Quay lại
Bài tập trước
Hoàn thành và tiếp tục
Bản quyền 2020 © thuộc về BMG Group